Zelden zal een schelpenboek op zo’n passende wijze gelanceerd zijn als bovengenoemd wcrk. Op 20 juni j.l. werd in Den Haag onder Antilliaanse omstandigheden bij Caribisch weer het nieuwste boek van Dr. Coomans aan het publiek gepresenteerd op een partij bij de Heer E. A. V. Jesurun, Gevolmachtigd Minister van de Nederlandse Antillen. De auteur heeft niet alleen zijn sporen verdiend als malacoloog in West-Indië, maar ook als biohistoricus. Immers in 1974 promoveerde hij op leven en werken van de arts Van Rijgersma (1835-1877). Deze arts, amateur-bioloog van formaat, liet o.a. onvoltooide in kleuren geïllustreerde manuscripten over planten en weekdieren na. Dankzij zijn vasthoudend speuren wist Coomans deze te traceren in de Verenigde Staten en te copiëren in de vorm van kleurendia’s. Het molluskenmanuscript was op dat tijdstip (1964) in handen van de medicus W. H. N. Johnson, die de schetsboeken met kleurenplaten van Van Rijgersma’s zoon Sigefredusten geschenke had ontvangen. De arts in kwestie is echter intussen overleden en de schetsboeken zijn thans opnieuw weggeraakt. Het is daarom bijzonder gelukkig dat Coomans de inhoud met platen voor het nageslacht vastgelegd heeft in een aantrekkelijk uitgevoerd boek.