Bogon’s “Landschnecken” is een opmerkelijke uitgave. De talloze illustraties domineren het boek. Er zijn minder goed geslaagde afbeeldingen (o.a. pp. 83, 187, 291, 337), naast zeer vele goede tot werkelijk perfecte kleurenfoto’s. Er valt heel wat te genieten van professioneel fotowerk. Of het malacologisch allemaal functioneel is, kan men zich afvragen. Er wordt erg royaal met de bladspiegel omgesprongen. Bij Acanthinula aculeata (p. 143) bijv. gaat het meer om fotografie dan om malacologie; voor drie Cochlodina-soorten worden drie pagina’s tekst en drie pagina’s (prachtige) illustraties gebruikt, terwijl andere soorten van het geslacht onvermeld blijven. Zo kunnen op 404 pagina’s slechts 156, vrijwel uitsluitend Middeneuropese, soorten aan bod komen. Een determineerboek is het dus zeker niet. De talrijke foto’s van levende dieren en sommige biologische gegevens, zijn vooral voor een kleine groep van specialisten van belang. De uitvoerige algemene inleiding (71 pp.) is daarentegen voor iedereen het lezen waard. Er wordt veel aandacht aan de levenswijze van slakken gegeven. Bij diverse soorten vermeldt een code in hoeverre ze bedreigd worden in hun voorkomen; waarop dit gegeven berust, blijft overigens onduidelijk (Helix aspersa geldt bijv. als bedreigd). Ook in de inleiding vallen de foto’s op: een hele pagina levende albino slakken, een levende Cepaea met een afwijkende tentakel, een pagina met eieren (waarbij de eieren van Discus rotundatus door Aciculidae worden aangevreten, wat in de tekst niet vermeld wordt), diverse vijanden van slakken (erg de moeite waard), enz. Daarnaast ontbreekt een verwijzing naar de Europese malacologische verenigingen, evenals een inleiding tot de vakliteratuur (alleen achteraan staat een zeer subjectief samengesteld lijstje publicaties). Dat slakken goed in gewone plastic boterhamzakjes, met toiletpapier voor de vochtregulatie, ingepakt kunnen worden, wordt niet vermeld. Hoe naaktslakken behandeld moeten worden, blijft onduidelijk, al worden deze dieren in het boek beslist niet vergeten. De correcte etikettering van een collectie krijgt onvoldoende aandacht.