Deze natuurgids wil een inleiding zijn tot de kennis van de weekdieren, in het bijzonder de Europese soorten. In feite gaat het daarbij om twee boeken in één band. Fechter geeft een goede algemene inleiding en behandelt vervolgens de mariene weekdieren (pp. 9-111), waarbij van keverslakken tot inktvissen alles aan bod komt. Ruim 150 soorten passeren de revue, (vrij) goed tot uitstekend in kleur afgebeeld. Met de beschikbare ruimte wordt niet altijd even zuinig omgesprongen. Dit is zeker niet het meest originele en boeiende deel van de gids, al kan de beginner er al heel wat uit leren. Lindner’s “Elseviers gids van de zeeschelpen” (1977) biedt veel meer.