In dit bijzonder aantrekkelijk uitgevoerde boek wordt de verspreiding van de niet-mariene mollusken van Suffolk behandeld. Het gebied, noordoostelijk van Londen gelegen, is 380.020 ha groot. De malacofauna doet aan die van Nederland denken, maar wijkt daar toch op een aantal punten wat van af. De heldere inleiding neemt 33 pagina’s in beslag, met hoofdstukken over geografie, geologie, klimaat, biotopen, de geschiedenis van het onderzoek in de streek, en het omvangrijke recente veldwerk dat de gegevens leverde waarop het boek grotendeels is gebaseerd. Suffolk kan worden opgedeeld in 1089 hokken van 2 x 2 km; in 805 van deze “tetrads” werden mollusken verzameld gedurende de periode 1980-1990, wat 25.553 meldingen opleverde. Daarnaast werd ook de vroegere literatuur verwerkt. De computer zal ongetwijfeld geholpen hebben, maar men kan slechts bewondering hebben voor iemand die in een zo korte tijd zo’n groot aantal gegevens, volgens een logisch schema bijeen weet te brengen en die dan vervolgens ook nog eens tot een overzichtelijke publicatie weet te verwerken. Na het inleidende gedeelte worden in systematische volgorde 150 soorten mollusken kort behandeld. Het gaat daarbij in de eerste plaats om de geografische en ecologische verspreiding. Slechts in uitzonderlijke gevallen (bijv. bij Euconulus alderi) wordt iets over determinatiekenmerken van een soort gezegd. De lezer wordt in principe geacht de betreffende soorten te kennen. Aangezien de gebruikte naamgeving aansluit bij die uit de bekende recente handboeken, kan de wat minder ervaren malacoloog toch ook gemakkelijk aan de weet komen om welke soorten het gaat. Bij de korte ecologische notities aangaande het voorkomen van de diverse soorten dringt zich steeds opnieuw de vergelijking met de Nederlandse malacofauna op. Daarom vooral ook bleef ik lezen en bladeren. De voor bijna alle soorten gepubliceerde verspreidingskaartjes maken verschil tussen (1) vondsten van levend of vers materiaal tijdens het project 1980-1990, (2) eerdere vondsten, en (3) vondsten van post-glaciaal, fossiel materiaal.