Goed geïllustreerde boeken over exotische landmollusken zijn buitengewoon schaars en elke nieuwkomer op deze vooralsnog beperkte markt wordt met open armen ontvangen. Vermeulen heeft met assistentie van Whitten, die veel van het materiaal verzamelde en de oecologische achtergrond belicht, een fraai uitgevoerde verhandeling over de landslakken van Bali gepubliceerd. De indeling van het boek is ietwat merkwaardig en kan eigenlijk best onhandig genoemd worden. Waarom moeten de hoofdtekst en de ‘checklist’ gescheiden gepresenteerd worden? Hier is geen sprake van een gedeelte voor de liefhebber en een voor de specialist; daarvoor bevat de (wellicht als populair bedoelde) hoofdtekst al te veel vaktermen, etc. Elke soort komt nu dus twee maal voor! Een dergelijke scheiding is in wezen nergens voor nodig; gelukkig is er een zeer compleet register. De enigszins serieuze liefhebber maakt zich de wetenschappelijke namen en vaktermen snel eigen. Gelukkig heeft men afgezien van het bedenken van namen in het Engels, iets waar werkelijk niemand behoefte aan heeft. Hinken op twee gedachten — het boek is duidelijk minder geschikt voor de weinig onderlegde inwoner of toerist die eens een landslakkenschelp opraapt, maar het is een buitengewoon welkome aanwinst voor de boekenkast van de amateur en specialist.