Tot de vroegste herinneringen van menig malacoloog behoort het ophalen van een posthoornslak bij het vissen in een slootje. De zoetwatermollusken behoren immers tot de opvallendste dieren in ons waterrijke landje. Geen wonder dat deze diergroep al vroeg een niet-aflatende aandacht getrokken heeft. Van 1965 tot eind 1998 hebben de liefhebbers het met het onvolprezen boekje Janssen & De Vogel moeten doen — een werkje dat al jaren niet meer te krijgen was. Onder de titel “De Nederlandse zoetwatermollusken” is onlangs een kloek (groot A4-formaat) en omvangrijk naslagwerk als tweede deel van de serie Nederlandse Fauna verschenen; het eerste deel behandelde sprinkhanen, krekels en verwante groepen. Een dergelijk veelomvattend boek is uiteraard de vrucht van samenwerking van een aantal auteurs. Op de titelpagina worden als auteurs opgevoerd: E. Gittenberger, A.W.Janssen, W.J. Kuyper, J.G.J. Kuiper, T. Meijer, G. van der Velde, J.N. de Vries, “met bijdragen van R.H. de Bruyne, M.C. Cadée, H. Wallbrink, Bureau EIS-Nederland”. De fraaie tekeningen van de schelpen zijn van de geschoolde hand van F.A. Peeters.