De Britten hebben wereldwijd altijd het goede voorbeeld gegeven voor wat betreft kartering van niet-mariene mollusken. Reeds in 1976 verscheen een (ingenaaide) atlas (Kerney, 1976; recensie zie Basteria 41: 46, 1977) op A4-formaat. De kaarten waren zodanig afgedrukt dat de in 1978 verschenen doorzichtige kaarten met gegevens over ‘environmental and other factors’ (regenval e.d. meer) er precies op pasten. Overigens was er geen tekst bij de kaarten. Inmiddels zijn we 23 jaar verder en de Britten hebben duidelijk niet stil gezeten. Dit jaar verscheen onder de titel ‘Atlas of the land and freshwater molluscs of Britain and Ireland’ een gebonden boek in octavoformaat. Het feit dat het werk kleiner (dus gemakkelijker hanteerbaar) en gebonden (dus duurzamer) is, ziet recensent als een groot voordeel. Nieuw zijn ook de vaak fraaie afbeeldingen van de soorten op elke kaart; de bijbehorende tekst verschijnt direct onder de kaart. Deze tekst beslaat een derde tot een kwart van de bladspiegel en omvat naast naam/synoniemie en afmetingen een algemeen gedeelte met oecologische gegevens, herkomst [indigeen (vaak met tijdsindicatie, bijv. Lgl = Late glacial, etc.) /ingevoerd], status (belangrijk voor aspecten van natuurbescherming) en verspreiding buiten de Britse eilanden. Naast de kaarten per soort (of complex van soorten) zijn er nog negen andere kaarten die factoren als temperatuur/ regenval/kalk in de bodem/hoogte boven zee e.d. meer weergeven. Literatuurlijst en register besluiten het boek.