In November 1996 werd in het National Museum of Wales te Cardiff een conferentie gehouden onder de titel “Molluscan conservation: a strategy for the 21st century”. Dit was bepaald niet de eerste internationale bijeenkomst gewijd aan dit onderwerp. Men herinnert zich de publicaties n.a.v. conferenties in 1986 (Kay, E.A. ed., 1995. The conservation biology of molluscs — occasional Paper IUCN Species Survival Commission 9: 1-81. IUCN/Gland) en 1992 (Van Bruggen, Wells & Kemperman, eds., 1995. Biodiversity and conservation of the mollusca: i-xii, 1-228. Leiden). De publicatie bundelt 33 artikelen die betrekking hebben op de bescherming van mollusken, voorafgegaan door een inhoudsopgave, een dankwoord en een inleiding. Hieraan zijn toegevoegd de uitgebreide samenvattingen van een zevental posterpresentaties en een lijst van conferentiedeelnemers. Opvallend is dat er van de 74 deelnemers slechts 16 van buiten het Verenigd Koninkrijk komen. Het bijzonder brede spectrum aan benaderingen van de artikelen valt binnen het bestek van een boekbespreking nauwelijks uit te meten. Van belang is de constatering dat door verschillende auteurs nadrukkelijk geprobeerd wordt de bescherming van mollusken in een internationaal perspectief te plaatsen. Daarnaast is het duidelijk dat nationale beschermingsplannen hun validiteit vinden in de erkenning van het belang van regionale fauna’s.