Australië heeft de laatste decade een aantal zeer fraaie molluskenboeken geproduceerd. Daarnaast verschijnen tegenwoordig ook heel informatieve en rijk geïllustreerde veldgidsen die recht doen aan de toch zo bijzondere en rijke fauna van dit grote eiland in het zuiden. Onlangs kreeg ik een bijzonder aardig en mooi uitgevoerd boekje over de inktvissen van Australazië in handen. Onder Australazië verstaat men Indonesië, Nieuw-Guinea, Australië en Nieuw-Zeeland. Dit gebied huisvest het grootste aantal soorten Cephalopoda ter wereld. Het werkje omvat slechts 96 pagina’s waarop meer dan 60 soorten behandeld worden. De meeste zijn afgebeeld d.m.v. onder water genomen kleurenfoto’s, waarnaast ook nog verspreidingskaartjes opgenomen zijn. Natuurlijk kunnen lang niet alle soorten besproken worden; vormen van open zee en diep water zijn vanzelfsprekend minder vitaal voor duikers, zwemmers en kustsnuffelaars.