Op 7 september 2000 overleed te Heemskerk, Willem Hendrik Neuteboom, na gedurende een periode van niet minder dan 64 jaren lid van de NMV geweest te zijn, bijna vanaf de oprichting. Hij werd 3 januari 1920 geboren te Schoten (Haarlem) en groeide op in een aannemersgezin met vijf kinderen. Sinds 1936 was hij in de bouwwereld werkzaam, eerst in het bedrijf van zijn vader en later zelfstandig, maar de bouwwereld alleen was voor hem niet voldoende. Ook in 1936 werd hij lid van de N.M.V., voor f. 1,— per jaar, en f. 2,50 voor een abonnement op Basteria. Al heel jong was Wim op het strand te vinden, vaak samen met Louis J. M. Butot, een vriend sinds de lagere school. Op de fiets naar Zeeland om er Domburg en de Kaloot te bezoeken. Op bezoek bij vooraanstaande malacologen van die dagen, zoals Brakman en Slabber. Mejuffrouw Tera van Benthem Jutting was in het Zoölogisch Museum te Amsterdam behulpzaam bij het determineren en noteerde de vondsten in het kaartsysteem van het Molluskencomite. Zij attendeerde de jonge Neuteboom op de NMV en introduceerde hem bij Carel van Regteren Altena, de latere conservator Mollusca in Leiden, in wat destijds het Rijksmuseum van Natuurlijke Historie heette. Kort daarna verscheen Altena’s met recht grensverleggend te noemen proefschrift en ook Wim kreeg daarvan een exemplaar, waar hij bijzonder trots en vereerd mee was.