op 4 October 1942 naar de terreinen van de duinwaterwinplaats van de Gemeente Amsterdam. Omstreeks 10 uur ’s morgens kwamen de deelnemers nabij het station Heemstede-Aerdenhout bijeen, vanwaar men de wandeling naar het duinwaterleidinggebied aanvaardde. Allereerst werd verzameld nabij de z.g. „Kievitenweide”, waar een vluchtige inventarisatie door enkele der deelnemers o.a. de volgende soorten opleverde: Oxychilus cellarius en O. alliarius, Euconulus trochiformis, Fruticicola hispida Cochlicopa lubrica, Clausilia bidentata en Hydrobia jenkinsi, Vervolgens bracht een grondig onderzoek van een stuk beboscht en tamelijk vochtig terrein o.m. de volgende (vaak in grooten getale verzamelde) soorten aan het licht: Vitrina pellucida Zonitoides hammonis, Euconulus trochiformis, Fruticicola hispida, Punctum pygmaeum, Vallonia pulchella, exentrica en costata, Cochlicopa lubrica, Vertigo pusilla, angustior en substriata, Columella edentula, Acanthinula aculeata, Clausilia bidentata en Succinea oblongo. – Na ongeveer een klein uur ijverig verzamelen, begaf het gezelschap zich weer op weg, vooral met het doel om een der vindplaatsen van Helicella heripensis terug te vinden, welke soort tijdens de excursie van de Vereeniging in Juli 1936 eveneens in dit gebied gevonden was. Het gelukte ons slechts van deze soort enkele leege en uitgebleekte huisjes te bemachtigen. Wel werd op dit droge duinterrein nog Helicella ericetorum verzameld, waaronder ook verschillende levende exemplaren.- Van de verdere tijdens de wandeling nog gevonden soorten kunnen nog genoemd worden: Cepaea nemoralis, Vitrea crystallina en Pupilla muscorum (zoowel de forma unidentata als edentula) terwijl het onderzoek bovendien nog de volgende zoetwatermollusken opleverde: Lymnaea auricularia en L. ovata, Aplexa hypnorum, Planorbis albus, Bithynia tentaculata, Valvata piscinalis, Musculum lacustre Pisidium nitidum en P. subtruncatum. – Mede door het schitterende weer, dat we troffen, kan deze najaarsexcursie in alle opzichten geslaagd genoemd worden.