Het diligent verzamelen door de staf van de Geologische Stichting (Afdeeling Geologische Kaart), den voormaligen Geologischen Dienst, heeft een nieuwe lijst van de kwartaire mollusken van ons land noodig gemaakt. Een vergelijking met de eerste lijst ’) toont dan ook aan, dat deze nu verouderd is. Behalve dat veel nieuwe soorten konden wórden aangetoond is de verspreiding ook beter bekend geworden. Enkele oude opgaven, die later niet bevestigd zijn, zijn in de nieuwe lijst niet meer opgenomen.