Als men schriftelijk wil vastleggen, waar men een Mollusk gevonden heeft, kan men schrijven: ”150 m voorbij km-paal 9 aan den weg van A naar B ben ik Westwaarts over de bermsloot gesprongen: in het 2e perceel van den weg af heb ik in een bosje aan de Noordzijde van dat perceel enige exemplaren van deze soort verzameld”. Zulk een aantekening, door een situatie-schets verduidelijkt, is primitief en wat omslachtig, maar niet onpractisch. Het is nu de vraag, of er een korter en meer stelselmatige werkwijze te vinden is om vindplaatsen nauwkeurig te noteren, zodat deze te allen tijde in het terrein en op de kaart terug te vinden zijn.