Op 13 November 1943 vond ik in het gedeelte van de Nieuwkoopsche plassen, dat kadastraal bekend staat als sectie D en E, een levend exemplaar van de zeldzame Planorbis riparius Westerlund. Doordat het jaar al ver gevorderd was en de plantengroei dus niet overdadig meer, waren de omstandigheden ongunstig om veel zoetwatermollusken te verzamelen. De volgende soorten werden samen met Planorbis rlpariua in geringe hoeveelheid aangetroffen; Viviparus lacustris Beck Bithynia tentaculata (L.) , B. leachii (Shepp.), Physa fontinalis (L.), Lymnaea stagnalis (L.), Planorbis planorbis (L.), Pl. contortus (L.) , Sphaerium corneum (L.) en Pisidium spec. Het is mijn plan de volgende zomer een uitgebreider onderzoek naar het voorkomen van deze soort in de Nieuwkoopsche plassen in te stellen, vooral op enkele plaatsen, die meer overeenkomen met de vindplaats in het Naardermeer, welke op de najaarsexcursie van onze Vereeniging bezocht werd.