Nu de Nederlandsche Malacologische Vereeniging, bij wijze van bedevaart, een excursie organiseert (zie aankondiging elders in het Corr. bl.) naar het plaatsje Rhoon op IJsselmonde, het dorp, dat gedurende vele de woonplaats was van wijlen M.M. Schepman den nestor der Nederlandse malacologen, is er aanleiding om over de persoon van Schepman en over zijn werk iets mede te delen. Aan het einde van deze bijdrage is een lijst opgenomen van de mollusken, welke Schepman in Rhoon en omgeving verzamelde, en welke nog aanwezig zijn in zijn collectie, thans in het Zoölogisch Museum te Amsterdam.