Op 1 Juli 1949 zal het 15 jaar geleden zijn, dat de Nederlandse Malacologische Vereniging werd opgericht. De vraag, die nu en dan in de kring der leden gesteld wordt, is: moet deze datum ongemerkt voorbijgaan of zullen wij ter ere van dit heugelijke feit de bloemetjes i.c. de slakjes eens buiten zetten?