In het najaar van 1943, op 29 September, maakte ik een excursie langs de bovenloop van het beekje Tongelreep, tusschen Valkenswaard (N. Br.) en de Belgische grens. Wat mij toen in hoofdzaak van de molluskenfauna van deze smalle, tussen dorre gronden liggende strook beekbezinking interesseerde, was het al dan niet voorkomen van Vertigo’s.