Het stortregende toen de excursisten zich om 10 uur op het station te Beverwijk verzamelden en even later de bus in de richting van Wijk aan Zee namen. Enkele kilometers voor het dorpje stapte het gezelschap uit. Te voet ging het naar de Gaasterbosjes een binnenduinterrein dat ten dele door naaldhout, ten dele door eikenbosjes begroeid is. Hier werden landmollusken gezocht. De rand van het coniferenterrein leverde slechts enkele soorten op; ih mos op losse duingrond werden er in gering aantal Pupilla muscorum, Vitrina pellucida en Vallonia excentrica verzameld.