In het Correspondentieblad nr. 32 werd op bladzijde 250 het plan bekend gemaakt tot een eendaagse excursie naar het populierenbosje aan de Tongelreep tussen Valkenswaard en de Achelse Kluis, waar in 1943 een onbekende Helicodiscus soort was aangetroffen.