In BASTERIA , Deel 11, 1947, blz. 111, meldde H. Schlesch de vondst van 3 exemplaren van Carychium tridentatum Risso bij Vogelenzang. Het materiaal was verzameld door de heer De Koning en gedetermineerd door de heer H. Watson (Cambridge).