De Heer W.H. Neuteboom zond ons het volgende knipsel uit het tijdschrift ”Bouw” van 30 Juli 1949: In de zandige, schaars bevolkte streek bij Saint Guénole heeft het echtpaar Péron zelf een huis gebouwd. Toen zij tot het dak waren gevorderd, bleek de prijs van pannen of leien te bezwaarlijk voor de bescheiden beurs van het jonge gezin.Een originele oplossing werd gevonden:het dak word afgedekt met de platte kleppen van de St.Jacobsschelp,welke een naburige kunstmestfabriek leverde.Om de 64 m² dak te bedekken waren dertien duizend schelpen nodig,die alle gereinigd,van een gat voorzien en vastgetimmerd moesten worden.