Dischides bifidus (Wood): 5 ex. en 10 fragm. Ri. Het geslacht Dischides van Jeffreys wordt in Thiele III blz.780 als een sectio van het geslacht Cadulus (fam. Siphonodentaliidae) vermeld.