Op initiatief van de heer K. Schuitema is aan alle leden een oproep gezonden voor een excursie naar Schiermonnikoog, waarvan de tijd in onderling overleg bepaald kon worden. Slechts 3 leden hebben aan deze tocht deelgenomen en wel Mr. D. Aten, Dr. M.F. Mörzer Bruyns en de heer K. Schuitema. Zij zonden het volgende verslag in. Een tiental der daarin genoemde soorten land- en zoetwater-Mollusca waren nog niet eerder op het eiland gevonden.