Als bijlage van dit nummer biedt het Bestuur de leden een lijst aan van de tijdschriften welke aanwezig zijn in de bibliotheek van de Nederlandse Malacologische Vereniging. Geen lijst is ingesloten bij de nummers welke geadresseerd zijn aan hen die reeds een exemplaar hadden ontvangen op de ledenvergadering van 17 Februari 1951 te Amsterdam.