Stel er leven twee groepen van individuen in een bepaald biotoop. Op deze twee groepen werken nu de volgende krachten: I. Selectie door betere aanpassing; II. Selectie door het toeval.