In het Correspondentieblad nr 33, bladzijde 266, uitte ik, na de vondst van Vitrea contracta in de provincie Noord-Brabant, het vermoeden dat deze soort, die als een kenmerkend element gold van de molluskenfauna van Zuid-Limburg en het duingebied, ook verwacht kon worden in de diluviale gebieden van het Oosten en het Noorden des lands.