Prof. Dr H. Engel bericht ons, dat het in het hierboven genoemde verslag bedoelde naaktslakje, hetwelk hem ter determinatie werd toegezonden, behoort tot Alderia modesta (Lovén). Voor nadere bijzonderheden omtrent deze soort en haar voorkomen in Nederland, moge hier volstaan worden met verwijzing naar Basteria, deel V, nrs 1 + 2, 1940, p. 6 seq.