In het Corr. bl. nr 38 van Februari van dit jaar komt op pag. 319 een bespreking van het boek ”Griend” de aandacht vragen. In deze recensie werd uitsluitend de opmerkzaamheid gevestigd op het hoofdstuk Mollusken, waarover ik met weinig waardering schreef. Nu ontving Mevr. v.d. Feen onlangs een brief van de schrijver van genoemd hoofdstuk, waarin hij enige opzienbarende mededelingen deed. Van deze brief ontving ik een afschrift, waaruit ik hieronder enige regels overneem. Uit deze brief.blijkt, dat het verschijnen van het boek voor de schrijver een even grote verrassing was als voor ondergetekende.® Dr ten Houten schrijft namelijk: ""Het is voor mij een complete verrassing geweest, toen ik op zekere dag de bekende aankondiging van dit boek in mijn brievenbus zag, waarop mijn naam voorkwam. Je moet n.l. weten, dat ik op 15 Augustus 1937 mee ging met een Griendexcursie en men mij bij afwezigheid van een ""echte"" malacoloog vroeg de aanwezige mollusken voor mijn rekening te nemen. Omdat ik van af mijn 11de jaar steeds enthousiast zeemollusken had verzameld, heb ik daarin toegestemd"". En even later vervolgt hij:""Sinds die 15de Augustus 1937 ben ik nooit meer op Griend geweest. Ik schreef in 1937 een kort verslagje (op verzoek van Ir. Harmsen) over de vondsten en keek na, wat er vroeger op Griend gevonden was. Na 1937 heb ik 'er nooit meer iets over gehoord . – Ik was dan ook witgloeiend toen ik in 1950 tot de ontdekking kwam dat dit stukje zonder mijn verdere voorkennis was opgenomen. Drukproeven heb ik nooit gezien, en een presentexemplaar van het boek kreeg ik alleen op mijn verzoek. Ik heb dan ook een heel boze brief aan den uitgever geschreven--.