Den deelnemers aan de excursie naar Katwijk op 27 Mei 1951 wordt verzocht, opgave van hun vondsten te doen aan de Heer C.O. van Regteren Altena, Rijksmuseum van Natuurlijke Historie te Leiden, voor het samenstellen van het excursieverslag.