In mijn artikel ”Soortproblemen” in het Corr. bl. nr 38 besprak ik alleen de bewijsvoering van Hubendick. Zijn conclusie liet ik nog buiten beschouwing. Hierop wil ik thans nader ingaan.