Vallonia pulchella en V. excentrica zijn ten opzichte van de gladde vorm van V. costata altijd te herkennen aan het rechte verloop van de laatste omgang bij de mondrand (bij zijdelings aanzicht, zoals de tekeningen op blz. 92, fig. 7 illustreren.- J.K.) en aan de gladde embryonale schelp. Moeilijker is het echter, V. pulchella en V. excentrica uit elkaar te houden. Dit komt niet zo zeer doordat er geen duidelijke verschillen zouden zijn, doch veeleer door hun geringe grootte. Indien zij even groot waren als bijvoorbeeld onze Cepaea-soorten, zou de onderscheiding nauwelijks meer moeilijkheden opleveren dan bij deze. Met een goede loupe, of beter nog met een binoculair microscoop, is het intussen, zodra men het kenmerkende van beide soorten heeft ontdekt, niet zo moeilijk.