De Heer van Regteren Altena deelt mede, dat hij in de collectie Van der Willigen, die in het bezit var het Rijksmuseum van Natuurlijke Historie is overgegaan, een exemplaar van Planorbis riparius Westerlund heeft aangetroffen, met het etiket: ”De Bilt/Planorbis/nautileus L.” Op de achterzijde van het zelfde etiket staat het volgende in het handschrift van Schepman: ”niet nautileus/gelijkt zeer op riparius/West/maar is bruiner, meer/ex. zeer gewenscht”. Verder is er nog een apart briefje bij, ook met de hand van Schepman beschreven: ”Zeker ben ik nog niet over de determinatie van Planorbis. De bruine korst bedekt een groot deel van de schelp, de rest is ook te bruin; ik durf dit eenige ex. niet te poetsen, want het ziet er niet sterk uit. Pl. riparius is meer van de kleur van P. complanatus , als er eens meer is en dan goed schoone ex. zal ik gaarne nog eens nazien. Pl. nautileus heeft een andere mond. M.M.S.”