Het is bekend, dat bepaalde roofslakken, bijvoorbeeld Naticidae, Muricidae en Purpuridae, hun prooien (meestal Lamellibranchiata) aanboren en vervolgens leegzuigen. Door Natica en Nucella aangeboorde schelpen vinden wij vaak aangespoeld aan het strand.