Met grote belangstelling heb ik de artikelen van de Heren Kuiper, Van der Meulen en Coomans, respectievelijk verschenen in de nummers 38, 39 en 41 van het Correspondentieblad der Nederlandse Malacologische Vereniging, bestudeerd. Ik ben werkelijk verrast, dat mijn bescheiden publicatie over Vallonia aanleiding heeft kunnen geven tot zulk een uitvoerige gedachtenwisseling. Alvorens in te gaan op de critiek op mijn artikel, wil ik enkele algemene beschouwingen geven over de soort als taxonomisch begrip.