Een belangrijk conchyliologisch criterium in de systematiek der Clausiliiden is het al of niet verbonden zijn van de spiraallijst (lamella spiralis) met de bovenste lijst (lamella superior). Zoals bekend, zijn van de Europese vertegenwoordigers dezer familie de genera Iphigena en Clausilia gekenmerkt o.m. door een verbinding van beide genoemde lijsten, in tegenstelling met bijvoorbeeld Laciniaria, Delima en Cochlodina, waarvan de soorten gescheiden lijsten hebben.