Aan deze excursie werd helaas door slechts acht leden deelgenomen: Aten, van Bruggen, Lacourt, Nieuwenhuis, v. Regteren Altena, Servaas, Willemsen, v. Zijp. Hoewel geen grote bijzonderheden gevonden werden, keerden toch allen voldaan huiswaarts, omdat zij overtuigd waren de bezochte terreinen grondig te hebben onderzocht.