De voorgenomen excursie naar de Belgische Noordzeekust werd van 8 tot 10 September gehouden, en stond onder leiding van de Heer Neuteboom. De deelnemers (de leden Aten, Meeuse, Neuteboom en Servaas) vertrokken op Zaterdag 8 September bij het eerste ochtendgloren per auto uit Den Haag.