Het Mantinger bos is een overblijfsel van het oerbos, dat vroeger grote gedeelten van Drenthe moet hebben bedekt. Het is slechts weinige hectaren groot, en ligt, verdeeld in drie onderling geisoleerde percelen, te midden van weiden linies van de weg die van Wijster naar het gehucht Mantinge leidt. Wil men het bereiken, dan is dat van die zijde alleen mogelijk via een boerenerf en over weilanden.