Het jaar 1952 brengt voor de Mollusken-afdeling van het Rijksmuseum van Natuurlijke Historie te Leiden een grote verandering. Met ingang van 1 Februari wordt de conservator Dr. C.G.F.H. Bayer wegens het bereiken van de 65-jarige leeftijd gepensioneerd.