: een exemplaar van het Huishoudelijk Reglement, waarop tevens is afgedrukt het Reglement Bibliotheek; voorts een prospectus van het juist verschenen platenboek SCHELPEN (tekst Mevr. W.S.S. van Benthem Jutting; foto’s Paul Bessem). Dit boek zal ook in een Engelse on een Indonesische uitgave verschijnen.