Door de overvloed van kopij konden de jaarverslagen en de ledenlijst niet neer in dit nummer worden opgenomen. Deze zullen geplaatst worden in nr 44, dat in Februari zal verschijnen. Nummer 45. dat een overzicht van particuliere collecties zal bevatten, kan denkelijk in Maart of April aan de leden worden toegezonden. In verband met de beperkte voorraad papier zal daarna nr 46 op zijn vroegst in Juli verschijnen.