De typelocaliteit is de plaats waar het materiaal, waarop een soort beschreven is, vandaan komt. De aanduiding van dergelijke plaatsen is dikwijls zeer vaag, vooral in de oudere literatuur. Het is bijvoorbeeld helemaal niet ongewoon om te vinden: ”Mare Indicum” of ”Java”. Pas veel later, toen het onderzoek naar de verspreiding van de verschillende soorten van belang werd, werd men iets nauwkeuriger met de opgaven.