Het hierna volgende verslag is het resultaat van een in 1951 en 1952 onder de leden der Nederlandse Malacologische Vereniging gehouden enquête, welke tot doel had een overzicht te verkrijgen van het aantal particuliere molluskencollecties in Nederland, en beknopte gegevens te verzamelen omtrent de aard en de inhoud dier collecties.