De leiding van de Volkshogeschool ”Overcinge” vestigt de aandacht op de cursussen die van 26 Juli – 2 Augustus en van 11 – 18 Augustus in Havelte (Dr) worden gehouden. De eerste cursus tracht in het algemeen belangstelling op te wekken voor de biologische, geologische en archaeologische merkwaardigheden van Drente, terwijl de tweede cursus beoogt de aandacht te vestigen op gespecialiseerde onderwerpen. Dagelijks vinden excursies plaats onder deskundige leiding. Kosten ƒ 25.- alles inbegrepen. Inlichtingen: Volkshogeschool ""Overcinge', Ilavelte (Dr.), tel. 227 (Ks2l'+).