Een der leden vestigt nog eens de aandacht op het in het Archiv für Molluskenkunde, deel 76, 1947, blz. 137-144, verschenen artikel over ”Beobachtungen über die Lebensaüsserungen von Monacha incarnata”. Het materiaal, waaraan de auteur van dit artikel, Edwald Frömming, zijn waarnemingen heeft gedaan, was door hem verzameld in Ridderkerk (Z.H.) en viel op door de uitzonderlijk grote afmetingen van de volgroeide huisjes, die gemiddeld 12,3 mm hoog en; 16,7 mm breed waren. Het grootste door Frömming gevonden exemplaar had afmetingen van 13,4 mm hoog en 18,4 mm breed. Volgens de auteur waren dit de grootste huisjes van Monacha incarnata die hij ooit onder ogen had gehad. Een andere bijzonderheid is de ligging van de vindplaats zo ver buiten het verspreidingsgebied dezer soort in Nederland.