De Heer Venmans te Moergestel schreef 17 Mei jl.: ”... Vanmiddag bracht de Heer Eykman een vijftal Limacidae mee, die hij in een oude schuur in zijn achtertuin had gevangen. Ze zaten daar bij hopen, vertelde hij mij. Reeds op het eerste gezicht was de determinatie geschied: Limax flavus L., geel tot bruingeel gekleurd met de karakteristieke vlekjes en de duidelijke kiel over de rug. Tot nog toe is in het Zuiden alleen ’s-Hertogenbosch als vindplaats bekend.”