De Heer Venmans te Moergestel vond van deze soort in September 1948 negen exemplaren in eikehakhout bij Westelbeers in Noord-Brabant. Van de juistheid der determinatie heb ik mij mogen overtuigen. Dit is de vijfde vindplaats dezer soort in Nederland, buiten het duingebied en Zuid-Limburg. In de laatste jaren is zij achtereenvolgens gevonden bij: Hilvarenbeek (N.Br.)/Corr.bl.33, blz.266/, Wylerberg(Gelderl.)/Corr.bl.4l,blz.357/» Rijs(Friesland)/Corr.bl.39t blz.337/ en Mantingerbos(Dr. kik). Aangenomen kan dus wel worden dat Vitrea contracta in het gehele diluviale gebied van ons land in de voor haar geschikte biotopen voorkomt.