Op advies van de heer D. Boerman heb ik 24 Juni j.l. een kleine hoeveelheid fijn materiaal verzameld op de plaats, waar het opgezogen zand uit de eerste vissershaven bij hoog water in zee wordt gespoten. Het materiaal – blauwachtig van kleur – was in hoofdzaak samengesteld uit Macoma balthica, Abra alba en Spisula subtruncata, doch bevatte eveneens drie nagenoeg onbeschadigde 1/2 Phaxas pellucidus (Pennant, 1777) en een twaalftal fragmenten van deze soort. Ook een kleine Pecten opercularis (Linné) behoor de tot de buit.