De heer Spanjaerdt Speckman te Den Haag deelt mede, dat in de tuinen van de percelen Scheveningse weg 92 en 94 Helix pomatia leeft. Half Juni was de heer Sp. Speckman in de gelegenheid het eierleggen van deze dieren te observeren.