Tijdens de storm van 1 Februari 1953 werd het strand vlak ten noorden van de buitenhaven te Scheveningen zo afgeslagen, dat men, om verzakking van de strandmuur en het havenhoofd te voorkomen, het strand heeft opgehoogd met zand uit de oude binnenhaven. Dit zand, dat natuurlijk met een behoorlijk hoog percentage slik vermengd was, werd met een ingenieus baggerapparaat opgezogen en door een enorme buis naar het strand geleid.